ปฏิทินเวลาละหมาด - ละศีลอดเดือนรอมฎอน 1426 (ต.ค.-พ.ย.48)

วัน

เดือนรอมฏอน

ซุบฮฺ

ชุรูก

ดุฮรฺ

อัสรฺ

มัฆริบ

อิชาอฺ

พุธ

1

5 ต.ค.

4.50

6.08

12.07

15.28

18.06

19.17

พฤหัสบดี

2

6

4.50

6.08

12.07

15.28

18.06

19.17

ศุกร์

3

7

4.50

6.08

12.06

15.27

18.04

19.15

เสาร์

4

8

4.50

6.08

12.06

15.27

18.04

19.15

อาทิตย์

5

9

4.50

6.08

12.06

15.27

18.03

19.14

จันทร์

6

10

4.50

6.08

12.06

15.27

18.03

19.14

อังคาร

7

11

4.50

6.08

12.05

15.26

18.02

19.13

พุธ

8

12

4.50

6.08

12.05

15.26

18.02

19.13

พฤหัสบดี

9

13

4.51

6.09

12.05

15.26

18.00

19.12

ศุกร์

10

14

4.51

6.09

12.05

15.26

18.00

19.12

เสาร์

11

15

4.51

6.09

12.04

15.25

17.59

19.11

อาทิตย์

12

16

4.51

6.09

12.04

15.25

17.59

19.11

จันทร์

13

17

4.51

6.09

12.04

15.25

17.58

19.10

อังคาร

14

18

4.51

6.09

12.04

15.25

17.58

19.10

พุธ

15

19

4.51

6.09

12.03

15.24

17.57

19.09

พฤหัสบดี

16

20

4.51

6.09

12.03

15.24

17.57

19.09

ศุกร์

17

21

4.51

6.10

12.03

15.24

17.56

19.08

เสาร์

18

22

4.51

6.10

12.03

15.24

17.56

19.08

อาทิตย์

19

23

4.51

6.10

12.03

15.23

17.55

19.07

จันทร์

20

24

4.51

6.10

12.03

15.23

17.55

19.07

อังคาร

21

25

4.52

6.11

12.02

15.23

17.54

19.06

พุธ

22

26

4.52

6.11

12.02

15.23

17.54

19..06

พฤหัสบดี

23

27

4.52

6.11

12.02

15.23

17.53

19.05

ศุกร์

24

28

4.52

6.11

12.02

15.23

17.53

19.05

เสาร์

25

29

4.52

6.12

12.02

15.22

17.52

19.05

อาทิตย์

26

30

4.52

6.12

12.02

15.22

17.52

19.05

จันทร์

27

31

4.53

6.12

12.02

15.22

17.51

19.04

อังคาร

28

1 พ.ย.

4.53

6.12

12.02

15.22

17.51

19.04

พุธ

29

2

4.53

6.12

12.02

15.22

17.51

19.04

พฤหัสบดี

30

3

4.53

6.13

12.02

15.21

17.50

19.03

ปัตตานีและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย +5, ภูเก็ตและภาคใต้ฝั่งอันดามัน +16, ประจวบคีรีขันธ์และภาคใต้ตอนบน +4,
เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน +1, ตากและภาคเหนือตอนล่าง +2, ขอนแก่นและภาคอีสาน -12, ระยองและภาคตะวันออก -2