เวลาละหมาด จ.กระบี่
18 มกราคม 2561
1 ญามาดิลเอาวัล 1439
 
 ซุบฮิ  05:26 น.
 ซุฮฺริ  12:37 น.
 อัศริ  15:56 น.
 มัฆริบ  18:26 น.
 อีชา  19:40 น.
www.muslimthai.com