เวลาละหมาด จ.นราธิวาส
18 มกราคม 2561
1 ญามาดิลเอาวัล 1439
 
 ซุบฮิ  05:12 น.
 ซุฮฺริ  12:26 น.
 อัศริ  15:46 น.
 มัฆริบ  18:18 น.
 อีชา  19:32 น.
www.muslimthai.com