เวลาละหมาด อ.เมือง,จ.นครราชสีมา
18 มกราคม 2561
1 ญามาดิลเอาวัล 1439
 
 ซุบฮิ  05:22 น.
 ซุฮฺริ  12:24 น.
 อัศริ  15:37 น.
 มัฆริบ  18:02 น.
 อีชา  19:18 น.
www.muslimthai.com