เวลาละหมาด จ.นราธิวาส      (18 มกราคม 2561/1 ญามาดิลเอาวัล 1439)
 ซุบฮิ  ซุฮฺริ  อัศริ  มัฆริบ  อีชา
 05:12 น.  12:26 น.  15:46 น.  18:18 น.  19:32 น.
www.muslimthai.com