เวลาละหมาด จ.เชียงใหม่
18 มกราคม 2561
1 ญามาดิลเอาวัล 1439
 
 ซุบฮิ  05:41 น.
 ซุฮฺริ  12:39 น.
 อัศริ  15:49 น.
 มัฆริบ  18:13 น.
 อีชา  19:29 น.
www.muslimthai.com