เวลาละหมาด จ.ตราด
18 มกราคม 2561
1 ญามาดิลเอาวัล 1439
 
 ซุบฮิ  05:17 น.
 ซุฮฺริ  12:23 น.
 อัศริ  15:39 น.
 มัฆริบ  18:06 น.
 อีชา  19:20 น.
www.muslimthai.com