เวลาละหมาด จ.นครราชสีมา
18 มกราคม 2561
1 ญามาดิลเอาวัล 1439
 
 ซุบฮิ  05:24 น.
 ซุฮฺริ  12:27 น.
 อัศริ  15:40 น.
 มัฆริบ  18:05 น.
 อีชา  19:21 น.
www.muslimthai.com