เวลาละหมาด
 จ.พระนครศรีอยุธยา
18 มกราคม 2561
1 ญามาดิลเอาวัล 1439
 
 ซุบฮิ  05:28 น.
 ซุฮฺริ  12:31 น.
 อัศริ  15:45 น.
 มัฆริบ  18:11 น.
 อีชา  19:26 น.
www.muslimthai.com