เวลาละหมาด
 จ.นครศรีธรรมราช
18 มกราคม 2561
1 ญามาดิลเอาวัล 1439
 
 ซุบฮิ  05:24 น.
 ซุฮฺริ  12:35 น.
 อัศริ  15:54 น.
 มัฆริบ  18:24 น.
 อีชา  19:37 น.
www.muslimthai.com